Tag: kinh nghiệm mua sàn nhẹ BubbleDeck

Sàn nhẹ BubbleDeck

Tính linh hoạt trong thiết kế của BubbleDeck khá cao nên có thể áp dụng cho nhiều loại mặt bằng công trình. Thời gian thi công và các chi phí dịch vụ kèm theo cũng thấp hơn vì khối lượng bê tông thi công giảm.. đó là những đặc điểm nổi trội của "Sàn nhẹ ...